Schola od początku prowadzona jest przez Magdę Krzywdę-Krzysteczko, absolwentkę Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku teoria muzyki. W skład zespołu wchodzą zarówno osoby z solidnym wykształceniem muzycznym, jak i pełne entuzjazmu amatorki. Próby odbywamy w Chorzowie Starym, skąd pochodzą założycielki zespołu, ale z biegiem czasu nasza grupa rozrosła się również o osoby z Zabrza, Gliwic i okolic Tarnowskich Gór.

Część z nas działa w Chorzowskim Bractwie Rycerskim Bożogrobców, toteż schola często  występuje na otwartych wydarzeniach organizowanych przez bractwo.

Obecny skład Scholi Nativitatis to:

Magdalena Krzywda-Krzysteczko
Stella Hensel-Bielówka
Anna Królicka
Alicja Krypel
Alicja Pawlikowska
Anna Skawińska
Kornelia Wach
Małgorzata Wilczek
Agnieszka Witucka

2006 - Schola powstała w 2006 roku, choć idea jej narodzenia wzrastała w założycielkach już od dawna. Po wielu dyskusjach i ustaleniach pierwsza próba odbyła się 14 maja w V Niedzielę Wielkanocną.

2008 - Zespół nagrał płytę "Mariam matrem virginem" wraz z męską Scholą Cantorum Minorum Chosoviensis z Chorzowa.

2011 - Schola, a przede wszystkim solistka Magda Krzywda, zaśpiewała na płycie "Akatyst ku czci Bogarodzicy" wydanym przez Gościa Niedzielnego.

2012 - Schola Nativitatis dała serię koncertów z repertuaru "Mariam matrem virginem" razem ze scholą Schola Cantorum Minorum Chosoviensis oraz zespołem muzyki dawnej Scandicus z Tychów.

2013 - Podczas koncertu pieśni pasyjnych portal Chorzowianin.pl zarejestrował reportaż z cyklu "Młodzi z pasją" na nasz temat.