8.12.2014 - Akatyst w Chorzowie

Posted by admin on December 4, 2014

"Akatyst ku czci Bogurodzicy" to najbardziej znany z hymnów maryjnych prawosławia. Powstał około V-VI w. Autorem polskiego przekładu z 1965 roku jest o. Mieczysław Bednarz. Hymn ten składa się z 24 strof, które w greckim oryginale zaczynają się od kolejnych liter alfabetu greckiego. Strofy te, to, na przemian, kondakiony (krótkie) i ikosy (dłuższe). Każdy kondakion kończy się refrenem w postaci potrójnego "alleluja", a ikos - inkantacją "Witaj, Oblubienico dziewicza".

Akatyst zaśpiewamy przed wieczorną mszą św. Zapraszamy!


Data: poniedziałek, 8.12.2014

Godzina: 17:30

Miejsce: kościół Marii Magdaleny w Chorzowie Starym